Ευρετήριο Αναγκών

Οι ανάγκες στη Μη Βίαιη Επικοινωνία αποτελούν έναν χάρτη της ζωής μέσα μας. Όπως ακριβώς ένας γεωγραφικός χάρτης παριστάνει τη γη αλλά δεν είναι η γη, έτσι και οι ανάγκες αναφέρονται στην εσωτερική μας πραγματικότητα αλλά δεν την αποτελούν. Στη Μη Βίαιη Επικοινωνία οι ανάγκες είναι λέξεις που μας βοηθούν να πάμε πίσω από τα λόγια, είναι κουμπιά που ανοίγουν παράθυρα στην εσωτερική μας αλήθεια.
Συνεπώς, το πιο κάτω ευρετήριο είναι ενδεικτικό και αποτελεί βοήθημα για να βρούμε τις δικές μας λέξεις-παράθυρα που αποκαλύπτουν την αλήθεια μας.

 

Ανθρώπινη επαφή
αγάπη
αμοιβαιότητα
ανήκειν
αποδοχή
εκτίμηση
εμπιστοσύνη
ενσυναίσθηση
επικοινωνία
διαβεβαίωση
ζεστασιά
κατανόηση
κοινότητα
κοντινότητα
να γνωρίσουμε και να μας γνωρίζουν
να δούμε και να μας δουν
να καθησυχάσουμε
να καταλάβουμε και να μας καταλάβουν
νοιάξιμο
οικειότητα
σεβασμός/αυτοσεβασμός
σταθερότητα
συμπόνια
συναισθηματική ασφάλεια
συνέπεια
συνεργασία
συντροφικότητα
τρυφερότητα
υποστήριξη
φροντίδα                                              
Σωματική ευημερία
άγγιγμα
ανάπαυση
αέρας
ασφάλεια
στέγαση
κίνηση, άσκηση
νερό
σεξουαλική έκφραση
τροφήΝόημα
αποτέλεσμα
απόδοση τιμής
δημιουργικότητα
έκφραση
έναυσμα
εξέλιξη
επίγνωση
μάθηση
να ανακαλύψουμε
να αντιληφθούμε
πένθος
πρόκληση
σαφήνεια
σημαντικότητα
σκοπός
συμμετοχή
συνειδητότητα
συνεισφορά    .

     

Αυτονομία
επιλογή
ελευθερία
ανεξαρτησία
χώρος
αυθορμητισμόςΕιλικρίνεια
ακεραιότητα
αυθεντικότητα
παρουσία

Παιχνίδι
γέλιο
διασκέδαση

Γαλήνη
αρμονία
έμπνευση
ισότητα
ομορφιά
τάξη
χαλαρότητα