Συντονισμός ομάδων

conflictoΌλες οι ομάδες, επίσημες ή ανεπίσημες, εργασιακές ή εθελοντικές, ιεραρχικές ή οριζόντιες, έχουν να αντιμετωπίσουν την πρόκληση των εσωτερικών συγκρούσεων και τις δυσκολίες στην επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της. Άλλη μια εφαρμογή της Μη Βίαιης Επικοινωνίας είναι η διαχείριση αυτών των ζητημάτων, όχι μόνο σε προληπτικό επίπεδο μέσω των σχετικών εκπαιδεύσεων, αλλά και σε επίπεδο αντιμετώπισης συγκρούσεων και προβλημάτων που ήδη υπάρχουν και δυσχεραίνουν το έργο της ομάδας και την ποιότητα ζωής των μελών της.

Η διαδικασία που χρησιμοποιείται έχει ως βάση την τεχνική και τις αρχές της Μη Βίαιης Επικοινωνίας, ενώ παράλληλα συνδυάζει και άλλες μεθόδους συλλογικής λήψης αποφάσεων, διαλόγων σε κύκλο, αυτοοργάνωσης και κατανομής ευθυνών. Στόχος της είναι η βαθύτερη επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας και η υποστήριξή τους να αντιληφθούν και να εκφράσουν:

  • Τους λόγους για τους οποίους βρίσκονται και θέλουν να εξακολουθήσουν να βρίσκονται στην ομάδα
  • Όσα τους έχουν δυσαρεστήσει στο πρόσφατο ή απώτερο παρελθόν
  • Αυτά για τα οποία νιώθουν ευγνωμοσύνη
  • Εκείνα που θα ήθελαν να συμβούν, προκειμένου να είναι ευχαριστημένα με τη συμμετοχή τους στην ομάδα

1Σε ποιους απευθύνεται;

Σε ομάδες που:

  • Αντιμετωπίζουν προβλήματα στη λειτουργία τους εξαιτίας διαπροσωπικών σχέσεων
  • Δυσκολεύονται να έχουν αποτέλεσμα στην επικοινωνία, τη λήψη αποφάσεων, την ανάληψη ευθυνών και την τήρηση των συμφωνιών

Ποια τα μέρη της διαδικασίας;

Αυτό εξαρτάται από την κάθε περίπτωση, καθώς οι ομάδες ποικίλουν σε αριθμό μελών, οργάνωση, αντικείμενο, διαθέσιμους χρόνους κά.
Συνήθως γίνονται κατ ‘ ιδίαν συναντήσεις με κάποια μέλη της ομάδας και ο κύριος όγκος της δουλειάς γίνεται στην ολομέλεια, στα πλαίσια διαλόγου σε κύκλο. Κατά περίπτωση μπορούν να εφαρμοστούν και διαμεσολαβήσεις ανάμεσα σε μεμονωμένα μέλη.

Αν ενδιαφέρεστε για τη διαδικασία συντονισμού ομάδων, επικοινωνήστε με το Γιώργο στο 6989419186 ή στο info@non-violence.gr